สวัสดีครับพี่น้องไบค์เกอร์ทุกท่าน วันนี้ผมขอหยิบยกข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองเวลาที่เราไปเที่ยวกางเต้นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติในหลายๆจังหวัดของประเทศไทย การท่องเที่ยวแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะทำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ประหยัดและเป็นส่วนตัว แต่ยังมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติ ดังที่ปรากฏในข่าวมากมาย เรื่องการบุกรุกของนักท่องเที่ยวในสถานที่สงวนต่างๆของอุทยานแห่งชาติ

TasteRide ของแนะนำสิ่งต่อไปนี้เมื่อท่านได้ไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะครับ

1.ท่านไม่ควรที่ทำร้ายสัตว์ป่าหรือขนย้ายสัตว์ป่า ตลอดจนต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติออกจากท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเด็ดขาด
2.ห้ามเข้าไปดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อหาประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ
3.ห้ามนำอาวุธใดๆ หรือเครื่องมือล่าสัตว์ไปยังท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือทำอันตรายแก่สัตว์ป่า
4.ไม่ปิดประกาศหรือขีดเขียนในสถานที่ต่างๆ หรือส่งเสียงดังเป็นการรบกวนคนและสัตว์
5.ห้ามทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ยกเว้นในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
6.ห้ามนำยานพาหนะที่เครื่องยนต์เสียงดัง หรือมีควันดำเข้าไปยังท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
7.ควรขับขี่หรือจอดยานพาหนะในที่ซึ่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติจัดเตาียมไว้และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
8.ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here