นี้ก็จะใกล้หน้าฝนแล้วนะครับ สำหรับพวกเราไบค์เกอร์ที่ชอบออกทริป ในบางครั้งเราต้องแวะเข้าเมืองเพื่อแวะเต็มพลัง แวะซื้อของ ซึ่งในบางจุดของถนนในเมืองหรือชุมชนที่เราผ่านในหน้าฝน อาจจะมีน้ำขัง และเราหลายคนอาจลืมตัวไปบ้างเวลาเจอแอ่งน้ำขังแล้วบิดไม่ยั้งไม่ชะลอ ตรงจุดนี้น้ำอาจจะกระเด็นไปโดนชาวบ้านที่เดินอยู่ใกล้ๆได้ ซึ่งสร้างความเดือนร้อนได้และอาจจะเจอจับปรับและถูกจำคุกได้ เพราะตามกฏหมายจราจรตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบกได้บัญญัติในมาตรา 43 ไว้ว่า โทษฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือปลอดภัยของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับกันเลยทีเดียว
ผมอยากให้พวกเราเพิ่มความระมัดระวังในจุดนี้ หากจะต้องขับขี่ในเมือง ถ้าเห็นน้ำนองตามพื้นถนนก็ควรชะลอกันด้วยนะครับ เพราะในเมืองความเร็วในการขับขี่จะต้องไม่เร็ซมากเพื่อปลอดภัยต่อคนเดินแล้วยังปลอดภัยต่อรถและต่อเราด้วย นี้คือมารยาทบนท้องถนนเราพวกเราไบค์เกอร์ทุกท่านควรจะปฏิบัติ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here