สังขละ ทุ่งใหญ่นเรศวร ท่ามกลางสีเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี บนพื้นที่กว่า 2,000,000 ไร่ ที่ทอดตัวอยู่ระหว่างรอยต่อของเทือกเขาถนนธงชัยตอนปลาย และเทือกเขาตะนาวศรีตอนต้น ที่ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่จำนวนมาก

ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ผืนนี้ ยังคงมีมนต์เสน่ห์ยั่วยวนใจนักเดินทาง ที่หลงใหลอ้อมกอดของขุนเขาและพงไพรอยู่มิรู้คลาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,279,500 ไร่ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2517 ประกาศให้เป็นมรดกโลก จากคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (UNESCO) เมื่อปี 2534 ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุด คือ เขาใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำรันตรี ลักษณะป่าที่พบมีป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ป่าผืนนี้ยังมีอาณาเขตติดต่อกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ทางทิศตะวันออก และป่าแม่กลอง กับป่าอุ้มผาง ทางทิศเหนือ รวมเป็นเนื้อที่ 5,495,693 ไร่ ถือว่าเป็นป่าผืนใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here