รู้จักเรา”Taste Ride”

ที่มาของคำว่า TASTE เทส “ความชอบ” RIDE “การขับขี่”

ในบางเวลา…เราพาตัวเองไปในที่ๆเราไม่รู้จัก.. และในที่ๆเราไม่รู้ จัก…นำพาเรามาเจอตัวตนที่แท้จริง บนทุกเส้นทาง ที่ผ่าน เราอาจได้ค้นพบประสบการณ์ ที่ตลอดทั้งชีวิตไม่เคยสัมผัส ถึงเวลาออกตามหา “นักเดินทาง” ในตัวคุณ

อยากเห็นคนขับสองล้อมีทัศนะคติที่ดี อยากไห้สังคมนี้น่าอยู่ อยากลดการแบ่งแยก อยากไห้ทุกคนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องสุดก็สามารถมีความสุขได้มันเป็นเรื่องของมุมมอง เป็นสิ่งที่อยากถ่ายทอด แต่ผมเองไม่ชอบเป็นคนสั่งสอนเลยอยากทำเป็นเรื่องราวเพื่ออธิบายเล่าเรื่องราว